3 METATRON, DUAL POLYHEDRON, TETRAHEDRON (1) LOW RES